TJÄNSTER

Tjänster optimerade för din trygghet

Allt du behöver när det gäller hus- och fastighetsbesiktningar!

Vi på Speqtab erbjuder allt inom fastighetsbesiktning. Vi utgår från nordöstra Skåne med verksamhetsområde även i angränsande län. Oavsett vilken av tjänsterna ni väljer kan ni som kund känna er trygga med att besiktningen utförs av kompetent och erfaren personal.

VÅRA TJÄNSTER

Allt inom besiktning

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning.

Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, vind och krypgrund ingår utan extra kostnad.

Pris: 7 400 SEK Inkl. moms

Fukt- och riskkonstruktionskontroll

Utökad besiktning av husets riskkonstruktioner. Kontroller av riskkonstruktioner med provhålstagning, fuktmätningar m.m.

Pris: Från 3 900 SEK Inkl. moms (2 000 SEK Inkl. moms i samband med överlåtelsebesiktning) 

Köpgenomgång över telefon

Pris: 1 900 SEK Inkl. moms

Köpgenomgång på plats

Pris: 3 900 SEK Inkl. moms

Badrumsbesiktning

Slutbesiktning av badrum efter utförd renovering. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort, samt att utfört arbete motsvarar gällande toleranser enligt branschregler.

Pris: 3 900 SEK Inkl. moms

Bostadsrätt / Lägenhetsbesiktning

En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset. Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum samt kök.

Fuktindikering i samtliga våtutrymmen ingår utan extra kostnad.

Pris: 4 900 SEK Inkl. moms

Dolda fel försäkring

Ska du sälja ditt hus? Du vet väl att du som säljare är ansvarig för många av de fel som finns i huset vid försäljningstillfället?

Ansvaret för de så kallade dolda felen gäller i tio år efter försäljningen.

Är huset besiktigat av oss kan du teckna säljansvarsförsäkring som täcker många av de krav som kan riktas mot dig.

Pris: Från 7 800 SEK Inkl. moms

Skadeutredning

Skadeutredning kan behövas t.ex. för att utreda mögelskador, rötskador, fuktskador och lukter i ett hus. Syftet med skadeutredningen är att hitta orsaken samt omfattningen av skador. Oftast krävs det ett antal olika fuktkontroller samt konstruktionsingrepp för att säkerställa och bedöma skadan.

Pris: Enligt offert

Entreprenadbesiktning

Slutbesiktning       

Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort.

Pris: 7 400 SEK Inkl. moms

Två-årsbesiktning

Under en 2-årsbesiktning tittar besiktningsmannen på vad som har hänt ifrån godkänd slutbesiktning fram till 2-årsdagens utgång om det uppstått några nya fel i huset.

Pris: 7 400 SEK Inkl. moms

Statusbesiktning

En besiktning / kontroll av status för ett specifikt utrymme, en specifik konstruktion, efter eller inför en renovering. Är ni fastighetsägare eller bostadsrättsförening som önskar kännedom om fastighetens tekniska status, är detta en tjänst för er.

Pris: Enligt offert

El- och VA-besiktning

Den okulära kontrollen grundar sig på allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och / eller andra uppenbara indikationer på fel i el samt vvs installationer. Kontroll av el, vvs installationer ingår ej i överlåtelsebesiktningen men ingår i köparens undersökningsplikt.

Okulärkontrollen kan i vissa fall leda till att man får kontakta behörig fackman för bättre bedömning av dess brister i installationerna m.m.

Pris: 3 900 SEK Inkl. moms (2 000 SEK Inkl. moms i samband med annan tjänst) 

Energideklaration

Det är numera lag på att fastighetsägare ska låta en certifierad energiexpert utföra energideklaration, antingen vid en försäljning eller med ett intervall om 10 år beroende på fastighetstyp.

Pris: 1 990 SEK Inkl. moms

Radonmätning

Korttidsmätning – 7 dygn
Långtidsmätning – 2 till 3 månader under perioden 1 oktober – 30 april (kan ligga till grund för radonbidrag)
Mätningarna utförs med spårfilmsdetektorer och analyseras på labb efter mätning.
 

Pris: 2 500 SEK Inkl. moms (2 000 SEK Inkl. moms i samband med annan tjänst)

Behöver du hjälp med besiktning. Kontakta oss vi är experter!