REFERENSER

Referens 1

Överlåtelsebesiktning för säljare utförd på ett hus byggt vid sekelskiftet. Husets stomme och bjälklag av trä med källare och torpargrund som grundkonstruktion. Undertak av stickor sedan original med eternit som ytskikt. Även fasaderna är av eternit.

Referens 2

Överlåtelsebesiktning utförd åt köpare av ett hus byggt 1991 och tillbyggt 2004. Husets stomme och bjälklag är av trä med krypgrund som grundkonstruktion. Undertaket är ett så kallat ”lätt” undertak av masonit med betongpannor som ytskikt. Fasader med stående träpanel.

Referens 3

Överlåtelsebesiktning för köpare utförd på ett hus byggt 1962. Husets stomme av trä och bjälklag av betong med källare som grundkonstruktion. Undertak av råspont och underlagspapp samt betongpannor som ytskikt. Fasaderna är av tegel.

Referens 4

Statusbesiktning av 570 balkonger åt ett fastighetsbolag i Mjölby /  Linköping. Balkonger som besiktigats är både konsolhängda och pelarstödda. Av betong men även järnkonstruktion. Besiktning utfördes av betongplatta, järnkonstruktion, räcke och infästning. Karbonatiseringsprov utfördes på balkonger med betongplatta.

Referens 5

Vi har utfört en statusbesiktning av totalt 94 st. badrum i kommande studentlägenheter där entreprenören ville säkerställa utförandet i ett tidigt skede. Viktigt att gällande krav och branschregler följs vid byggnation. 

Behöver du hjälp med besiktning, vi är experter!